Oprava opěrné kamenné stěny schodiště

Historický strom u vstupního schodiště do kostela Panny Marie Sněžné na Provodově zdobil prostředí poutního místa více než 150 let. Na začátku svého období plnil strom i statickou funkci opěrné zídky vstupního schodiště do poutního kostela. V současné době po něm zbylo jen jeho torzo kmene a části kořenů, navíc historický strom svými ustupujícími kořeny narušil statiku opěrné zídky vstupního schodiště. Díky tomu se nacházela opěrná stěna vstupního schodiště v havarijním stavu se značnými statickými trhlinami a výdutěmi. Po odborné konzultaci s projektantem Ing. Martinem Janečkem, zástupci, pracovníky Národního památkového ústavu a Památkového odboru města Zlína se vypracovala projektová dokumentace, která navrhla opravu havarijního stavu vstupního schodiště. Bylo navrženo rozebrání části kamenného zdiva s přilehlým nádvořím, provedení armovaného monolitického betonového základu, znovu vyzdění původních kamenných bloků do betonového lože a znovu položení kamenné dlažby nádvoří. Obnovou staticky poškozené stěny schodiště se zastaví pokračující vypadávání kamenných bloků a tak nedojde k celkové destrukci vstupního schodiště poutního kostela. V průběhu stavby se konaly kontrolní dny, kde se kontrolovalo, zda oprava schodiště je v souladu se schváleným projektem a závazným stanoviskem. 

Farnost získala na opravu vstupního schodiště 3 dotační tytuly ato z Ministerstva kultury z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Dalšími zdroji se staly dotace z rozpočtu Zlínského kraje, příspěvek obce Provodov a dary farníků z širokého okolí. Farnost Provodov děkuje všem, kdo se přičinil při financování opravy.

TA děkanátu Vizovice Petr Červenka