Keramický obraz Panny Marie provodovské na venkovním oltáři na Maleniskách

 

Plakát A3

Drazí farníci a přátelé mariánského poutního místa na Maleniskách,

před dvěma lety se mi dostaly do rukou Listy svatohostýnské a viděl jsem tam nádherný keramický obraz slovanských věrozvěstů – sv. Cyrila a Metoděje ve stylu malíře Jano Koehlera. Tento obraz vytvořili jedinečnou technikou manželé Paříkovi a byl umístěn na svatohostýnské bazilice (směrem od fary).

keramický obraz slovanských věrozvěstů - sv. Cyrila a Metoděj

Tehdy se zrodila myšlenka, jak zkrášlit v podobném stylu i naše mariánské poutní místo na Maleniskách. Často se stává, že zejména v zimních měsících, ale i ve všední dny během roku, je kostel uzamčen a v jeho bezprostřední blízkosti chybí něco, co by vyjadřovalo, že toto místo je opravdu mariánské. Po konzultaci s několika odborníky byla opuštěna myšlenka výroby obrazu z mozaiky (drobných kamínků), protože díky nespočetným spárám mozaika na volném prostranství velmi trpí. A byli osloveni právě manželé Paříkovi (akad. soch.). Přijeli na Provodov – Maleniska a prostředí poutního místa je také okamžitě uchvátilo.

Vzali jsme předlohu obrazu Panny Marie kojící, umístěného v sakristii kostela, který bývá vyvěšen při venkovních poutích a bohoslužbách na stěně venkovního oltáře. Originalita obrazu kojící madony provodovské, který visí na hlavním oltáři v kostele, bude tedy stále jedinečný.

Venkovní vizualizace obrazu 1.
Venkovní vizualizace obrazu 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastal tedy čas uvést myšlenku v čin. Manželé Paříkovi mají tedy před sebou těžkou práci. Převést na keramické kachle obraz kojící madony. To obnáší jej zvětšit a upravit do velikosti 2x1metr. Velkou roli hrají také barvy, které se musí nanést ve správném odstínu a jedinečnost a trvanlivost těchto kachlí je v několikerém vypalování. (Pan Pařík s úsměvem říkal, že díky této technice vypalování dává na obraz 500 let záruky). Z kachlí se stává totiž pevný kámen.

Samozřejmě, že se tento záměr neobejde bez finanční podpory tzv. „donátorů“ – lidí, kteří pomáhají spolufinancovat nejen umělecká díla, která přetrvávají věky. Proto jsme se rozhodli poprosit o dar na toto velké dílo na Maleniskách, které  bude stát 800.000 Kč. Je to velká suma a sami to jako farnost nezvládneme. Jako dar vkládají manželé Paříkovi 200.000 Kč. Nyní je na nás dokázat sehnat zbylých 600.000 Kč. Financování je rozprostřeno do několika let.

Po vzoru donátorů na sv. Hostýně chceme vytvořit možnost, aby kdokoliv  z jednotlivců či za rodinu, spolek nebo obec přispěje 20.000 Kč, bude zapsán do seznamu dárců na kachli, která bude osazena pod obrazem.

Seznam sponzorů

Aby bylo vidět, jak práce postupuje, poslali nám manželé Paříkovi již  vyrobený kus díla, kterému se už půl roku intenzivně věnují.

Pokud budete chtít na toto dílo přispět, budeme rádi. Neváhejte zkontaktovat místního duchovního správce P. Pavla Martinku, který vystaví i potřebné potvrzení o daru. ( faprovodov@ado.cz )

Obraz by se měl stihnout vytvořit a osadit do konce července 2023 tak, aby byl posvěcen o hlavní provodovské pouti – 6. 8. 2023.

Tvorba obrazu