Úmysly bohoslužeb 19.5.-26.5.2024 + ohlášky

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB
19.5. – 26.5.2024

 

         DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ



NEDĚLE 19.5.

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Končí doba velikonoční

 

Želechovice

8:00

Za živé a † farníky

Provodov
(Malenisko)

10:15

Za zdraví pro Anabel a na poděkování za Boží ochranu pro celou rodinu a vedení Ducha Sv. při studiu

Provodov
(Malenisko)

14:30

Za † rodiče Josefa a Marii Malaníkovy, † děti, zetě Ondřeje, snachu Ludmilu, rodiče Plecovy, Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu

Želechovice

16:00

Májová pobožnost s žehnáním obnoveného obrázku Panny Marie u Kněžského mostu

Pondělí 20.5.
Panny Marie, Matky církve

Želechovice

18:30

Za † Marii a Miroslava Jančíkovy, syna Emila, zetě Bohumila, dvoje † rodiče s prosbou o dar víry, zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

Úterý 21.5.

 

 

 

 

Středa 22.5.

Březůvky

17:30

Na úmysl dárce

Provodov
(kaple)

18:30

Volný úmysl

Čtvrtek 23.5.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Želechovice

18:30

Za † Ludmila a Františka Malaníkovy, † Marii Nekvindovou s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Pátek 24.5.
Den modliteb
za církev v Číně

Želechovice

18:00

Májová pobožnost

Provodov
(kaple)

18:30

Volný úmysl

Sobota 25.5.

Želechovice

18:30

Za † Ladislava Ušelu, dvoje † rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu, za † rodiče Strouhalovy a Lhotské


NEDĚLE 26.5.

Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE

Želechovice

8:00

Za † Jaroslava Kutálka, jeho † rodiče Jaroslava, Marii a Růženu Kutálkovy s prosbou o Boží ochranu a přímluvu Panny Marie pro celou živou rodinu

Provodov
(Malenisko)

10:15

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Za děti, přistupující k 1. sv. přijímání a jejich rodiče

Provodov
(Malenisko)

14:30

Za odpuštění hříchů, zbavení každého zla, obnovení Boží lásky a za duše v očistci

Lužkovice

16:00

Pobožnost u kapličky Nejsvětější Trojice
(za nepříznivého počasí se nekoná)

 Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 min. přede mší sv.


OHLÁŠKY:

Provodov