O kostele

Mše svaté jsou slouženy pravidelně po celý rok v neděli v 10.15 hodin. V poutní sezónu (od 1. května do 21.října) také v neděli ve 14.30 hodin.

Provodovské poutě:
Pouť hasičů - první neděle v květnu
Pouť matek - druhá neděle v květnu
Pouť pracovníků ve zdravotnictví - neděle v květnu/červnu
Hlavní pouť - neděle po slavnosti Panny Marie Sněžné (neděle po 5.8.)
Dušičková pouť - se světelným průvodem na hřbitov na ukončení poutní sezóny - předposlední neděle v říjnu.

 

Interiér kostela, památkově chráněný, má půvab v jednoduchosti a prostotě. Měří 19 metrů, jeho šířka je 9 metrů a výška 8 metrů. Hlavní oltář Panny Marie v závěru kněžiště s uctívaným poutním provodovským obrazem Panny Marie Kojící, námět v našich zemích ojedinělý, tvoří součást původního zařízení kostela z třetiny osmnáctého století. Na epištolní straně je rokoková kazatelna z šedesátých let osmnáctého století (přístupná ze sakristie). Nad vchodem do sakristie visí obraz Panny Marie Sněžné z roku 1845, zajímavá nalidovělá malba od Miasného z roku 1845. Křížová cesta je od Emila Brendla  z roku 1947. Naproti sakristie je boční oltář Božského Srdce Páně z roku 1919, dále jsou zde sochy svatého Antonína Paduánského a svatého Františka z Assisi, sousoší svaté Anny s Pannou Marií a svaté Terezie od Dítěte Ježíše, v presbytáři sochy svatých Cyrila a Metoděje. Vzadu je umístěna dřevěná socha svatého Floriána a ve výklenku socha Panny Marie Lurdské. Sochu svaté Anny pod kůrem zhotovil František Charvát z Kutné Hory. Socha svaté Terezičky je z roku 1932 od Chrámového družstva v Pelhřimově. Vitráže v oknech zpodobňují svatého Josefa a svatého Jana Nepomuckého. V presbytáři je umístěn formálně zdařilý klasicistní krucifix z konce osmnáctého století, který byl původně umístěn na kruchtě. Varhany  mají šest rejstříků. Nechal je postavit  v roce 1911 Matěj Strmiska z Uherského Hradiště. Zvon na věži kostela je z roku 1734 (30 kg) s reliéfy svatého Josefa a svatého Václava byl zrekvírován a po válce přivezen z Prahy a je dokladem zvonařské práce z období nastupujícího empírového slohu.  Další zvon ve věži (45 kg) s mariánským reliéfem je z roku 1803. V letech 1985 až 1988 proběhla generální oprava kostela, která spočívala mimo jiné v obnově fasády, střech, odvlhčení kostela, rekonstrukci schodiště. Rovněž interiér kostela byl upraven (elektroinstalace, výmalba, úprava liturgického prostoru).

 

Přehled provodovských duchovních správců

Rok

Duchovní správce

Rok

Duchovní správce

1752-1759

Matěj Severin Straka

   1880-1902   Ignát Havlíček

1759-1789

Vilém Jan Chromeček

   1902-1903   Jaroslav Píštecký

1789-1801

Josef Schulz

1903-1908

Josef Karlík

  1801-1802   Jan Timotheus Bozar

1908

Augustin Moučka

  1802-1805   Antonín Fabián

1908-1909

František Špička

  1805-1806   Tomáš Seewald

1909

Adolf Bayer

  1806-1810   František Groeger

1910-1923

Václav Strmiska

  1810-1817   Jan Anselm Theiner

1923-1940

Antonín Steiner

  1817-1818   Jakub Neděla

1940-1944

Josef Kučera

  1818-1842   Tomáš Heger

1944-1983

 František Müller

  1842-1847   Jan Ambroz

1983-1984

Jan Graubner

  1848-1856   Jan Berger

1984-1988

Jan Kutáč

  1856   František Černoch

1988-1992

Zdeněk Zlámal

  1856-1875   Jan Spina

1992-1997

Bohumil Vícha

  1875-1876   Josef Bureš

1997-2017

Lubomír Vaďura

  1876-1879   Karel Ambroz

2017-2023

Pavel Martinka

   1879-1880   Jan Berger 2023- Martin Mališka