Úmysly bohoslužeb 9.6.-16.6.2024 + ohlášky

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB
9.6. – 16.6.2024

 

         DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ


NEDĚLE 9.6.

10. neděle
v mezidobí

 

Želechovice

9:00

Za † Milana Jaška, Milana Perůtku a za děti, přistupující k 1. sv. přijímání a jejich rodiče

Provodov
(Malenisko)

10:30

Za † Miroslava Mokrýška, dvoje † rodiče a za dar zdraví pro celou živou rodinu

Provodov
(Malenisko)

14:30

Pouť farnosti Štítná nad Vláří
Za živou a † rodinu Kostruchovu a Marušákovu

Pondělí 10.6.

Želechovice

18:30

Volný úmysl

Úterý 11.6.

Sv. Barnabáše, apoštola

 

 

 

 

Středa 12.6.

Provodov
(kaple)

18:30

Za rodiče Holišovy a Buršovy, sestru Vlastu Červenkovu, Františka a Ludmilu Bábkovy

Čtvrtek 13.6.
Sv. Antonína z Padovy, kněze

Želechovice

18:30

Za † Vladimíra a Antonii Krajčovy, syna Vladimíra, dceru Marii Raškovou a Boží požehnání pro živou rodinu Krajčovu a Raškovu

Pátek 14.6.

Provodov
(kaple)

18:30

Za † Miroslava Mikuláška a rodiče, rodiče Malaníkovy a za živou rodinu

Sobota 15.6.

Provodov
(Malenisko)

10:30

Pouť farností Huštěnovice a Babice

Želechovice

18:30

Za † Evžena Trunkáta


NEDĚLE 16.6.

11. neděle
v mezidobí

Želechovice

8:00

Za † Václava Reka, manželku Marii, dvoje † rodiče, rodinu Rosíkovu, Štefkovu, vnuka Marka, bratra Lumíra, duše v očistci s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Provodov
(Malenisko)

10:15

Za † Jindřicha Slováka, celou živou a † rodinu, † rodiče Divoké a celou živou a † rodinu

Provodov
(Malenisko)

14:30

Pouť farnosti Valašské Klobouky
Za živé a † farníky

 Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 min. přede mší sv.


OHLÁŠKY:

Provodov