Úmysly bohoslužeb 14.7.-21.7.2024 + ohlášky

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB
14.7. – 21.7.2024

 

         DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ


NEDĚLE 14.7.

15. neděle
v mezidobí

 

Želechovice

8:00

Za živé a † farníky

Provodov
(Malenisko)

10:15

Na poděkování Pánu Bohu za 86 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání do dalších let

Provodov
(Malenisko)

14:30

Za Josefa Raka, jeho rodiče, Bohumila Petráše u příležitosti nedožitých 80 narozenin a celou živou a † rodinu

Pondělí 15.7.
Sv. Bonaventury, biskupa

Želechovice

18:30

Na úmysl dárce

Úterý 16.7.
Panny Marie Karmelské

 

 

 

Středa 17.7.

Březůvky

17:30

Na úmysl dárce

Provodov
(kaple)

18:30

Na úmysl dárce

Čtvrtek 18.7.

Želechovice

18:30

Na úmysl dárce

Pátek 19.7.

Provodov
(kaple)

18:30

Na úmysl dárce

Sobota 20.7.

Želechovice

18:30

Na úmysl dárce


NEDĚLE 21.7.

16. neděle
v mezidobí

Želechovice

8:00

Za živé a † farníky

Provodov
(Malenisko)

10:15

Na úmysl dárce

Provodov
(Malenisko)

14:30

Za † Emila a Marii Suchánkovy, Miroslava a Vlastu Okůnkovy a Boží ochranu pro celou živou rodinu

 Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 min. přede mší sv.OHLÁŠKY:

Provodov