Úmysly bohoslužeb 16.5.-23.5.2021 + ohlášky

 ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

16.5.2021 – 23.5.2021

 

         DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

  

NEDĚLE 16.5.

 

7. VELIKONOČNÍ

 

Želechovice

 8:00

Za + rodiče Jurčíkovy, manžela, snachu Helenu, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Tobolákovu a Jurčíkovu

 Provodov

(Malenisko)

10:15

Za + rodiče Drábečkovi, děti, dědečky Janíkovy, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu 

14:30

Na úmysl dárce

Pondělí 17.5.

 

 

Provodov

(Malenisko)

 

15:00

 

Pohřeb paní Ludmily Zábojníkové

 

Želechovice

 

18:30

 

Za + syna Zdeňka Bartoše, manžela, za sourozence, Aničku, Františka a Aloise Motýlovy, s prosbou o Boží ochranu a přímluvu Panny Marie pro živou rodinu

Úterý 18.5.

 

 

 

Středa 19.5.

 

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

 

Za + Františka a Anežku Slovákovy, Václava a Marii Zajícovy a za živou rodinu

Čtvrtek 20.5.

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera

 

 

Želechovice

 

18:30

 

Za + rodiče Julii a Josefa Zábojníkovy, za dvoje + rodiče, sourozence, tety Marii a Ludmilu, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Pátek 21.5.

 

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

 

Za + Karla a Ludmilu Kuželovy, za dvoje + rodiče a za Boží ochranu pro celou rodinu

Sobota 22.5.

 

Želechovice

 

18:30

 

Za  rodiče a stařečky Slovákovy, vnuka Josefa a za živou rodinu Slovákovu a Tichou

Provodov

(Malenisko)

 

20:00

 

Svatodušní vigílie (Bohoslužba slova, modlitba, sv. přijímání) 

 

NEDĚLE 23.5.

 

SLAVNOST SESLÁNÍ

DUCHA SVATÉHO

 

 

 

Želechovice

 

8:00

 

Za + Milana Jaška a za živou a + rodinu Jaškovu a Dorničákovu

 

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Na poděkování za 15 let společného života, s prosbou o Boží požehnání do dalších let 

 

14:30

 

Za + Alfonse Slováka, Josefa a Marii Gavendovy, Jiřího Fáberu, Rostislava Mokrého, za živé členy rodiny Slovákovy, Gavendovy a Slané

 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 min. přede mší sv.

Na bohoslužbách se můžete zúčastnit za dodržení 2m rozestupů (neplatí pro členy domácnosti) a nošení respirátorů nebo nanoroušek.

 

OHLÁŠKY: