Pastorační plán: říjen - prosinec 2022

Pastorační plán - podzim 2022
farnosti Provodov

 

ŘÍJEN:

 

LISTOPAD:

 

PROSINEC:

 

Některé data či časy se mohou změnit a je dobré sledovat pořady bohoslužeb a ohlášky nebo internetové stránky: www.malenisko.cz