Úmysly bohoslužeb 10.1.-17.1.2021 + ohlášky

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

10.1.2021 – 17.1.2021

 

         DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

NEDĚLE 10.1.

 

Svátek

Křtu Páně

Želechovice

 8:00

Za farnost, zejména za všechny pokřtěné v roce 2020 

8:45

 8:45 – 9:15 bude možnost přijmout Eucharistii

Provodov

(Malenisko)

10:15

Streamovaná mše

Za + rodiče Amálii a Oldřicha Navrátilovi, jejich rodiče, sourozence, s prosbou za dar zdraví a za živou rodinu 

11:00

 11:00-11:30 bude možnost přijmout Eucharistii

Pondělí 11.1.

 Želechovice

17:30

Na úmysl dárce 

18:00

 18:00-18:30 zpověď + možnost přijmout Eucharistii

Úterý 12.1.

 

 

 

Středa 13.1.

 

Provodov

(kaple)

17:30

Na úmysl dárce 

 18:00

 18:00-18:30 zpověď + možnost přijmout Eucharistii

Čtvrtek 14.1.

 

 Želechovice

17:30

Na úmysl dárce 

 18:00

 18:00-18:30 zpověď + možnost přijmout Eucharistii

Pátek 15.1.

 

 Provodov

(kaple)

17:30

Na úmysl dárce 

18:00

 18:00-18:30 zpověď + možnost přijmout Eucharistii

Sobota 16.1.

 

 Želechovice

17:30

Na úmysl dárce

 18:10

 18:10-18:30 zpověď + možnost přijmout Eucharistii

NEDĚLE 17.1.

 

2. v mezidobí

 Želechovice

8:00

Na poděkování za dar života Kateřiny, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Sýkorovu 

 8:45

 8:45 – 9:15 bude možnost přijmout Eucharistii

Provodov

(Malenisko)

 10:15

Streamovaná mše

Za živé a + farníky 

 11:00

 11:00-11:30 bude možnost přijmout Eucharistii

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 min. přede mší sv.

 

Od 27.12.2020 dle rozhodnutí vlády, se může účastnit na bohoslužbách:
v Želechovicích 30 osob a na Provodově 15 osob.

 

OHLÁŠKY:

 

PROSÍM, SLEDUJTE NOVÉ INFORMACE
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH FARNOSTI!!!

 

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka:

 

Provodov: ještě se počká, jestli se situace uklidní.

Březůvky: na obecním úřadě a v obchodě.

Jen připomínám, že vybrané peníze se rozdělují ze dvou třetin na přímou pomoc pro sociálně potřebné na Zlínsku (postiženým dětem, samotným maminkám s dětmi, chudým rodinám nebo těm, které zasáhla nějaká přírodní katastrofa). Z jedné třetiny pak jdou finance na charitní projekty v naší olomoucké arcidiecezi a dlouhodobé humanitární mise.