pastorační plán farnosti 3-8. 2023

Pastorační plán na rok 2023
farnosti Provodov

 

KVĚTEN:

ČERVEN:

ČERVENEC – SRPEN:

ZÁŘÍ:

ŘÍJEN:

LISTOPAD:

Některé data či časy se mohou změnit a je dobré sledovat pořady bohoslužeb a ohlášky nebo internetové stránky: www.malenisko.cz