MALENISKO (část obce Provodov na Moravě)

   Malenisko se nachází ve Vizovických vrších. Leží na úbočí hřebene Brda asi 1 km jihovýchodně od Provodova a 7 km západně od Luhačovic. Poutní kostel je zasvěcen Panně Marie Sněžné. Nicméně záhy zde začala být uctívána místní Panna Maria Provodovská. Vedle kostela je zřízen novodobý oltář pro bohoslužby pod širým nebem. Na úpatí dalšího stoupání je kaplička z roku 1865 a pod ní studánka se „svatou vodou” (vlastní zázračný pramen je údajně pod oltářem kostela). Od kapličky vede strmá Křížová cesta na vrchol hřebene. Křížová cesta končí další kaplí.
   Poutní místo pochází z počátku 18. stol. Legenda vypráví, že mlynářka Anna Vlaštovicová z Dolního provodovského mlýna trpěla těžkou oční chorobou. Ve snu se jí zjevil stařec, ukázal jí místo se studánkou na okraji lesa a řekl: „Zde je voda, která bude na přímluvu Boží uzdravovat nemocné na těle i na duši“. Mlynářka si umyla oči vodou ze studánky a uzdravila se.
   Od roku 1712 sem putovali lidé ze širokého okolí a mnozí prý byli rovněž uzdraveni. Dorota Jahodíková z Pašovic věnovala jako poděkování za uzdravení poutnímu místu obraz Matky Boží kojící (autor neznámý). Obraz je jedinečný zejména svým námětem, který je v zemích na sever od Alp zcela ojedinělý. Původně byl zavěšen u studánky. Dnes je umístěn v poutním kostele.  Reprodukce tohoto obrazu je možno nalézt u mnoha studánek v okolních lesích.
    Majitel luhačovického panství, hrabě Wolfgang Serenyi, nechal postavit u studánky nejprve dřevěnou kapličku. V roce 1735 byla nahrazena kaplí zděnou. Dnešní podobu dostal kostel v roce 1850, kdy byla kaple rozšířena o chrámovou loď.
    Křížová cesta  je v pořadí již třetí zdejší křížovou cestou. V dnešní podobě, s kamennými reliefy, pochází z let 1917 až 1918. Byla vybudována jako vzpomínka na padlé vojíny a poutníky v 1. světové válce. Každé zastavení nese proto věnování okolních obcí na památku jejich padlým farníkům. Kromě toho je na prvním zastavení arcibiskupský erb a na posledním erb rodu Serenyiů. Křížová cesta je zakončena malou kapličkou.
     Před vchodem do kostela stojí kamenný misijní kříž s nápisem "Na paměť Fr. Slováka z Provodova, padlý v Ruském Polsku 8.7.1915, stár 36 let".
     Po pravé straně silnice od Provodova ke kostelu Panny Marie Sněžné je novodobý hřbitov, zřízen roku 1958. Proti vstupu kamenná kaplička se sochou Panny Marie. Poblíž hrob provodovských farářů (mimo jiné i vlastivědného spisovatele Františka Müllera   + 1985). Před hřbitovem je obrázek Panny Marie na dřevěném sloupku.
    Poutní kostel na Malenisku je součástí římskokatolické farnosti Provodov, kam náleží obce Březůvky, Provodov a osada Pradlisko. Římskokatolická farnost Provodov je začleněna do Děkanátu Vizovice, který náleží do Arcidiecéze olomoucké.       Zdroj: www.wikipedia.org

Ostatní zajímavosti

Smírčí kříž - kamenná deska opřená o zeď kostela

Studánka Sojsínka - o nedaleké studánce - mapa, pověst

Zpět na hlavní stránku