Biřmování Malenisko 2019

Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost:

Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost:

-V sobotu 26.října. byla v naší farnosti Slavnost udílení svátosti Biřmování. Přijetí daru Ducha svatého uděloval arcibiskup Jan, devatenácti našim farníkům. Přítomní také s potěšením přivítali Lubomíra Vaďuru, minulého faráře ve farnosti. (Foto Oldřich Pavlůsek)