FOTOALBUM

 

Provodovští muzikanti na Štěpána 2019 na Malenisku

 

Mše svatá na Boží hod 25. prosince 2019 s divadlem

 

Svátost Biřmování - Malenisko 26. října 2019

 

Dušičková pouť Provodov - Malenisko 20. října 2019

 

Hlavní pouť na Malenisku 11.srpna 2019

 

Požehnání opravené sochy svatého Františka 7. července 2019

 

Dušičková pouť Provodov - Malenisko 21. října 2018

 

Hlavní pouť Provodov - Malenisko 5. srpna 2018

 

Noc kostelů Provodov - Malenisko 25. května 2018

 

Hasičská pouť Provodov - Malenisko 6. května 2018

 

Otevřené brány 2018 - zahájení sezóny

 

Bílá sobota - svěcení ohně 2018

 

Vánoce 2017 v kostele

 

Dušičková pouť s blahopřáním otci Martinkovi 22. října 2017

 

Žehnání aktovek 3. září 2017

 

Hlavní pouť na Malenisku 6.8.2017

 

Přivítání  P. Pavla Martinka 30. července 2017

 

Rozloučení s P. Lubomírem Vaďurou  2. července  2017

 

1. svaté přijímání 4. června 2017

 

XXIII. hasičská pouť 7. května 2017

 

Divadelní pásmo Ukřižovaný král (Malenisko na Květnou neděli 9. dubna 2017)

 

Dušičková pouť Malenisko 23. října 2016

 

Hlavní pouť Malenisko 7. srpna 2016

 

Mše svatá v rámci oslav 125. výročí SDH Provodov

 

Výtvarný workshop na Malenisku 26.6.2016

 

Noc kostelů Malenisko 10.června 2016

 

Mše svatá za pracovníky ve zdravotnictví 2016

 

Hasičská pouť Malenisko 2016

 

Velikonoce 2016 hasiči

 

Křížová cesta a setkání farností na Komonci 28.2.2016

 

Hledání noclehů - divadlo v kostele 27.12.2015

 

Dušičková pouť 25. října 2015

 

Hlavní pouť 9.8.2015

 

XXI. hasičská pouť 3.5.2015

 

Velikonoce 2015

 

Divadelní představení TV Sión 29. prosince 2014

 

Dušičková pouť 26. října 2014

 

Hlavní pouť 10. srpna 2014

 

Svátek Božího těla 22.6.2014

 

Noc kostelů 23.5.2014

 

Dušičková pouť 27.10.2013

 

Pouť farnosti Provodov 21.7.2013

XIX. hasičská pouť 5.5.2013