ÚMYSLY  BOHOSLUŽEB

5.4.2020 – 12.4.2020

Aktualizováno: 04.04.2020

 

Úmysly mší svatých budou odslouženy daný den. Pokud mši svatou chcete přesunout na jiný termín, ozvěte se otci Pavlovi 731 402 116.

 

 

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 5.4.

 

Květná neděle

 

 

 

Za Františka Vysloužila, rodinu Vysloužilovu a za celou rodinu Slovákovu a za dar zdraví pro živou rodinu

Pondělí 6.4.

 

 

 

Na úmysl dárce

Úterý 7.4.

 

 

 

Za živou a + rodinu Zichovu, Vykopalovu a Trůbelíkovu, za duše v očistci, s prosbou za ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Středa 8.4.

 

 

 

 

Za + manžela Josefa Štěpaníka a rodiče z obou stran,    s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

 

Zelený čtvrtek 9.4.

 

 

 

Za živé a + farníky, zejména za všechny lékaře, ošetřovatele, policisty, hasiče, prodavačky, rodiče,  za všechny, kteří jakkoli pomáhají a za nemocné

 

Velký pátek 10.4.

 

 

 

 

 

Obřady Velkého pátku

Bílá sobota 11.4.

 

 

 

 

 

Za + Josefa Vítka, manželku Marii, za rodiče Josefa a Miladu, bratra Pavla, za dar víry a ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za duše v očistci

 

 

NEDĚLE 12.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

 

 

Za živou a + rodinu Červenkovu a Chmelařovu a za + Josefa Malaníka a rodiče Marušákovy, za + rodiče Malaníkovy a sourozence, za + Františka Marušáka a snachu Milenu a za živou rodinu

 

 

 

-         Pohřby: až do odvolání pouze v úzkém rodinném kruhu po domluvě s farářem.

 

-         V tuto chvíli platí (v době platnosti mimořádného opatření MZ ČR), že sledování přenosu mše svaté je náhradou za osobní účast na bohoslužbě.

 

Křížová cesta

 

Modlitba papeže Františka k Panně Marii

 

Modlitba arcibiskupa Jana k nynější situaci

 

Litanie v čase nakažlivých nemocí

 

Růžencová "koronka" březen 2020

 

Kde a jak mám sledovat či poslouchat mši svatou?  Klikněte zde.                                                                       

 

 

Zpět na hlavní stránku