ÚMYSLY  BOHOSLUŽEB

28.6.2020 – 5.7.2020

Aktualizováno: 27.06.2020

 

         DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

 

NEDĚLE 28.6.

 

13. v mezidobí

 

 

 

Želechovice

 

9:00

 

Pouť farnosti ke cti sv. Petra a Pavla a slavnost Prvního svatého Přijímání

Za živé a + farníky zejména za lipské pasekáře a děti které, poprvé přistoupí k Prvnímu sv. Přijímání a jejich rodiče

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za + Josefa Raka, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

 

14:30

 

Pouť farnosti Pozlovice a Luhačovice

Pondělí 29.6.

Slavnost narození
sv. Petra a Pavla

 

Želechovice

 

18:30

 

Na úmysl dárce

Úterý 30.6.

 

 

 

 

Středa 1.7.

 

 

Březůvky

 

17:00

 

Na úmysl dárce

 

Provodov

(kaple)

 

9:00

-

18:00

 

Příležitost k soukromé adoraci

 

společná adorace

 

18:30

 

Za členy Eucharistické hodiny

Čtvrtek 2.7.

 

Želechovice

 

16:00

 

Pohřeb pana Josefa Miškaříka

Pátek 3.7.

Svátek sv. Tomáše

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

 

Na úmysl dárce

Sobota 4.7.

 

 

Želechovice

 

11:00

 

Svatba Martina Březíka a Kateřiny Rozehnalové

 

18:30

 

Za + manžela a za živou rodinu

 

 

NEDĚLE 5.7.

 

Slavnost
SV. CYRILA
A METODĚJE,

hlavních patronů Moravy

 

Želechovice

 

8:00

 

Na poděkování Panně Marii za dožití 90 let, za + manžela Františka Vodičku, rodiče Vodičkovy a Štalmachovy, za sourozence Aničku, Mirka a Josefa, s prosbou o Boží požehnání a ochranu
pro živ. rodinu

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Slavnost Prvního svatého Přijímání v naší farnosti  

Za děti které poprvé přistoupí k Prvnímu svatému Přijímání a jejich rodiče

 

14:30

 

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života, s prosbou o Boží požehnání do dalších let

 

 

 

OHLÁŠKY:

 

Zpět na hlavní stránku