POŘAD BOHOSLUŽEB  A OHLÁŠKY

12.1.2020 – 19.1.2020

Aktualizováno: 11.01.2020

 

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 12.1.

 

Svátek
KŘTU PÁNĚ

 

Želechovice

 

8:00

 

Za živé a + farníky, zejména za všechny pokřtěné v naší farnosti, zvláště za pokřtěné v uplynulém roce 2019

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za + Vladimíra a Vladimíru Bernátkovy, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro rodinu Babičkovu a Bernátkovu

Pondělí 13.1.

 

 

Želechovice

 

17:30

 

Na úmysl dárce

Úterý 14.1.

 

 

 

Středa 15.1.

 

 

Provodov

(kaple)

 

17:30

 

Za + rodiče Josefa a Andělu Slovákovi, jejich rodiče, vnučku Janu, za duše v očistci a s prosbou za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Čtvrtek 16.1.

 

Želechovice

 

17:30

 

Na poděkování za dar zdraví

Pátek 17.1.

Památka
sv. Antonína, opata

 

Provodov

(kaple)

 

17:30

 

Na úmysl dárce

Sobota 18.1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

Želechovice

 

17:30

 

Za živé a + farníky

 

NEDĚLE 19.1.

 

2. v mezidobí

 

Želechovice

 

8:00

 

Za + Milana a Jaroslavu Vyskočilovy, jejich dceru Marii Řehákovou a za živou rodinu Vyskočilovu a Kostkovu

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za + rodiče Aloise a Anežku Miklovi a syna Josefa, s prosbou o Boží požehnání, pevnou víru a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.
Prosím, zahrňme do svých modliteb také prosbu za jednotu křesťanů!

 

OHLÁŠKY:

 

Zpět na hlavní stránku