Úmysly bohoslužeb 21.5.-28.5.2023 + ohlášky

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

21.5.2023 – 28.5.2023

 

         DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

 

NEDĚLE 21.5.

 

7. VELIKONOČNÍ

 

 

 

Želechovice

 

8:00

 

Na poděkování za 50 let manželství, za + rodiče Marii a Františka Žaludkovy, Františka Máška, Milana Perůtku a za živou rodinu Žaludkovu a Máškovu

 

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Slavnost Prvního svatého Přijímání v naší farnosti  

Za děti které poprvé přistoupí k Prvnímu svatému Přijímání a jejich rodiče, s prosbou o Boží požehnání pro celou naši farnost

 

14:30

 

Za + rodinu Strnkovu, Pavelákovu, Marušákovu, za duše v očistci, s prosbou o dar víry a Boží ochranu pro živou rodinu   

Pondělí 22.5.

 

Želechovice

 

18:30

 

Na úmysl dárce

 Úterý 23.5.

 

 

 

 

Středa 24.5.

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

 

Na úmysl dárce

Čtvrtek 25.5.

 

Želechovice

 

18:30

 

Za + Františka a Ludmilu Malaníkovy, s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

  Pátek 26.5.

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

 

Za + rodiče Otýlii a Bohumila Mikuláškovy, Ludmilu Zichovu a za + rodinu, s prosbou o dar zdraví a požehnání pro celou živou rodinu

Sobota 27.5.

Památka
sv. Filipa Neriho

 

Želechovice

 

18:30

 

Za + Ladislava Ušelu, za dvoje + rodiče, s prosbou za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu, s prosbou za + rodiče Strouhalovy a Lhotské

 

Provodov

(Malenisko)

 

20:00

 

Svatodušní vigílie (Bohoslužba slova, sv. přijímání a modlitba kněze) 

 

NEDĚLE 28.5.

 

Slavnost

SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

 

 

Želechovice

 

8:00

 

Za živé a + farníky

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za + Jaroslava Matulíka, rodiče Matulíkovy a syna Bohumila, rodiče Šalenovy a syna Josefa, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

 

14:30

 

Za + rodiče Josefa a Marii Malaníkovy, za + děti, zetě Ondřeje, snachu Ludmilu, Boženu Pavelkovu, rodiče Plecovy, s prosbou za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu   

 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 min. přede mší sv.

 

Od pátku 19.5. probíhá devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

 

OHLÁŠKY: