Úmysly bohoslužeb 18.7. + ohlášky

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

18.7.2021 – 25.7.2021

 

 

         DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 18.7.

 

16. v mezidobí

 

Želechovice

 

8:00

 

Za + rodinu Bernátkovu, s prosbou za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro rodinu Babíčkovu a Bernátkovu

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za živé a + farníky

 

14:30

 

Za + rodiče Josefa a Marii Malaníkovi, za + děti, zetě Ondřeje, snachu Ludmilu, rodiče Plecovi, Boženu Pavelkovou, s  prosbou o dar zdraví pro celou živou rodinu

Pondělí 19.7.

 

Želechovice

 

16:00

 

Pohřeb pana Karla Cápíka

 Úterý 20.7.

 

 

 

 

Středa 21.7.

 

 

Březůvky

 

17:30

 

Na úmysl dárce

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

 

Na úmysl dárce

Čtvrtek 22.7.

Svátek
sv. Marie Magdalény

 

Želechovice

 

18:30

 

Za + Marii Ušelovu, sestry Miladu, Annu, Ludmilu a švagry Karla, Zdeňka a Eduarda, za rodiče Ušelovy a Šošolíkovy, za živou rodinu a za duše v očistci

  Pátek 23.7.

Svátek sv. Brigity

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

 

Na úmysl dárce

Sobota 24.7.

 

 

Provodov

(Malenisko)

 

11:00

 

Svatba Martina Macíka a Jany Koziolové

 

Želechovice

 

18:30

 

Za živou a + rodinu Jaškovu, Zbrankovu, Bohunskou a Skoupou, s prosbou o vyprošení darů ducha sv. a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

 

NEDĚLE 25.7.

 

17. v mezidobí

 

(První světový den prarodičů)

 

Želechovice

 

8:00

 

Za + Annu Motýlovou, sourozence a jejich manželky, rodiče, s prosbou o Boží ochranu a přímluvu Panny Marie pro živou rodinu

 

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za živou a + rodinu Navrátilovu, Knechtlovu a Zemčíkovu

 

14:30

 

Na poděkování za dar života, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 min. přede mší sv.

 

OHLÁŠKY:

 

 

 

8:45 – odjezd autobusu z Březůvek (u KD)

9:00 – odjezd autobusu z Provodova (od ZŠ)

13:00 – odjezd autobusu z Pozlovic