Pozdrav z fary 10.1.2021

Pozdrav z fary 10.1.2021

Milí farníci,

Přes všechny starosti každodenního života, které prožíváme, nám závěr vánoční doby (zejména svátek Křtu Páně) ukazuje také na naše povolání. Teď nemyslím na naši profesi nebo zaměstnání, ale že Bůh může povolat každého z nás.

Samozřejmě existuje mnoho důvodů, proč by nás Bůh neměl povolat. Nemějme však obavy. Jsme v dobré společnosti. Jen se podívejme, koho si v biblických dějinách povolal k velkým i malým věcem:
Mojžíš koktal. Davidovi nepadlo brnění. Jediným vzděláním proroka Amose byla škola v prořezávání fíkovníku. Jákob byl lhář. David měl milostné pletky. Šalomoun byl velmi bohatý.
Ježíš byl velmi chudý. Abrahám byl příliš starý. David byl příliš mladý. Petr měl obavy ze smrti. Jan byl na sebe příliš přísný. Jonáš utíkal před Bohem. Gedeon a Tomáš pochybovali. Jeremiáš dělal ze sebe šaška, měl deprese a sebevražedné úvahy. Eliáš trpěl syndromem vyhoření. Jan Křtitel byl křikloun a buřič. Marta byla příliš starostlivá. Marie mohla být líná. Samson měl dlouhé vlasy. Noe byl opilý. Umíte si představit, jak se Mojžíš rychle naštval? A co teprve Pavel nebo Petr?

Ale Bůh nevyžaduje přijímací pohovor. On nenajímá a nepropouští jako většina zaměstnavatelů, protože On je mnohem více náš Otec než náš Zaměstnavatel. On se nedívá na finanční zisky a ztráty. On není předpojatý, stranický. On neposuzuje. On není nepřející. On nehledí na poslední módu. On není halasný. Bůh nám dává své dary zadarmo, nakolik se mu otevřeme.
Satan se dívá zpět a vidí naše chyby. Bůh se dívá zpět a vidí kříž.

Bůh nevypočítává, co jsme dělali v roce 2005, ani si o tom nevede záznamy. Buďme si jistí, že existuje mnoho důvodů, proč by nás Bůh neměl povolat. Ale jestliže Ho máme rádi, jestliže po Něm toužíme, On nás použije vzdor tomu, kdo jsme, kde jsme byli, co jsme prožili či jak vypadáme! Modlím se, abychom jako křesťané vystoupili z naší malosti do neomezené Boží přirozenosti. Tehdy naše touha po Bohu a po sdílení se s Ním roztrhá na cucky naše hranice, omezení.

To vám vyprošuje do nového týdne P. Pavel