Úmysly bohoslužeb 6.6.-13.6. + ohlášky

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

6.6.2021 – 13.6.2021

 

         DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

 

NEDĚLE 6.6.

 

10. v mezidobí

 

Želechovice

 

8:00

 

Za + Václava Reka a manželku Marii, za dvoje + rodiče, rodinu Rosíkovu a Štefkovu, vnuka Marka, bratra Lumíra, za duše v očistci, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Slavnost Božího Těla – malá pouť farnosti Provodov

Za + z naší farnosti, s prosbou o Boží požehnání pro celou naši farnost

 

14:30

 

Na úmysl dárce

Pondělí 7.6.

 

 

Želechovice

 

18:30

 

Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro Petra a Terezii

 Úterý 8.6.

 

 

 

Středa 9.6.

 

 

Želechovice

 

16:00

 

Pohřeb paní Ludmily Březíkové

 

Březůvky

 

17:30

 

Na úmysl dárce

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

 

Za + Marii a Aloise Vítkovy, syna Aloise, za + z rodiny Kolaříkovy, s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu

Čtvrtek 10.6.

 

 

 

Želechovice

 

16:00

 

Pohřeb pana Josefa Plška

 

18:30

 

Za + rodiče Boženu a Jana Řehákovy, sourozence, za dvoje + rodiče, s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví  pro živou rodinu

Pátek 11.6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 

Provodov

(Malenisko)

 

16:00

 

Pohřeb pana Jaroslava Matulíka

Sobota 12.6.

Neposkvrněného srdce Panny Marie

Provodov

(Malenisko)

 

11:30

 

Pouť farnosti Chropyně

 

Želechovice

 

18:30

 

Za živé a + farníky

 

 

NEDĚLE 13.6.

 

11. v mezidobí

 

Želechovice

 

8:00

 

Za + rodiče Žaludkovy, Milana Perútku, Františka Máška, s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Žaludkovu a Máškovu

 

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za + rodiče Otilii a Bohumila Mikuláškovy, Jiřího Zichu a jeho rodiče, s prosbou o dar víry, zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a na poděkování za 50 let života

 

14:30

 

Pouť farnosti Valašské Klobouky

Za + rodinu Strnkovu, Pavelákovu a Marušákovu, za duše v očistci a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

 

 

OHLÁŠKY: