Úmysly bohoslužeb 4.12.-11.12.2022 + ohlášky

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

4.12.2022 – 11.12.2022

 

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 4.12.

 

2. adventní

 

Želechovice

 

8:00

 

Za + rodiče Hrbáčkovy, Chalupovy, za + Marii Pilařovou a za duše v očistci

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za živé a + farníky

 

Pondělí 5.12.

 

Želechovice

 

15:00

 

Pohřeb paní Sylvie Dunčové

 

17:30

 

Za + rodiče a sourozence s za živou rodinu

 

 Úterý 6.12.

 

 

 

 

Středa 7.12.

Památka sv. Ambrože

 

Provodov

(kaple)

 

17:30

 

Za + rodiče Jana a Rozálii Marušákovy, za rodinu Sedláčkovu, Josefa Malaníka, s prosbou o ochranu Panny Marie Provodovské pro celou živou rodinu

 

Čtvrtek 8.12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 

Želechovice

 

6:45

 

Rorátní mše svatá

Na úmysl dárce

 

Pátek 9.12.

 

Provodov

(kaple)

 

6:45

 

Rorátní mše svatá

Na úmysl dárce

 

Sobota 10.12.

 

 

Želechovice

 

17:30

 

Za + Ludmilu a Josefa Poláškovy, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

Po mši svaté večer chval 18:30 – 19:30

 

NEDĚLE 11.12.

 

3. adventní

 

Želechovice

 

8:00

 

Za živé a + farníky

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za + rodiče Nevařilovy, dcery, zetě s + vnuky a za celou živou rodinu

 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 min. přede mší sv.

 

OHLÁŠKY: