POŘAD BOHOSLUŽEB  A OHLÁŠKY

11.11.2018 – 18.11.2018

Aktualizováno: 10.11.2018

 

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 11.11.

 

32. V MEZIDOBÍ

 

 

 

Želechovice

 

8:00

 Za + kostelníky naší farnosti

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

Za + Aloise Prachaře a vnuky s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Březůvky

 

11:00

 Na úmysl dárce

Poutní mše svatá ke cti sv. Anežky České

Pondělí 12.11.

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

 

Želechovice

 

17:30

 Za Marii Krajčovu, rodinu Krajčovu, Šarmanovu a Kopřivňanskou s prosbou o Boží požehnání a přímluvou Panny Marie pro živou rodinu

Úterý 13.11.

Památka sv. Anežky České

 

 

 

Středa 14.11.

 

 

Provodov

(kaple)

 

17:30

 Na úmysl dárce

Čtvrtek 15.11.

 

 

Želechovice

 

17:30

 Za živou a + rodinu Hurtovu a Zedníkovu

Pátek 16.11.

 

 

Provodov

(kaple)

 

17:30

 Za + Marii Divokou z Pradlisk, za + rodiče Divoké, Šůstkovy a jejich syny, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za dar zdraví pro těžce nemocnou tetu Ludmilu

Sobota 17.11.

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 

Želechovice

 

17:30

Za + rodinu Příkaskou, Patákovu a Dolinovu s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

 

NEDĚLE 18.11.

 

33. V MEZIDOBÍ

 

 

 

Želechovice

 

8:00

Za + Josefa a Jindřišku Kocháňovy a za živé a + z rodiny a za duše v očistci

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

Za + Josefa Zábojníka, rodinu Juráčkovu a Varaďovu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

 

 

OHLÁŠKY: 

 

 

 

Zpět na hlavní stránku