POŘAD BOHOSLUŽEB  A OHLÁŠKY

20.10.2019 – 27.10.2019

Aktualizováno: 19.10.2019

 

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 20.10.

29. v mezidobí

 

MISIJNÍ NEDĚLE

 

HODY ve farnosti Želechovice

 

 

Želechovice

 

8:00

 

Prosba o Boží požehnání a dary Ducha svatého a vytrvalost ve víře pro Lucii, Juditu, Janu a Pavla

 

Provodov

(Malenisko)

 

 

 

10:15

 

Za + Dominika Máčalu, vnuka Ondřeje a dceru Marii, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

 

16:30

 

Za + kněze, kteří působili v naší farnosti a za + provodovské poutníky

Po mši sv. bude světelný průvod na hřbitov, kde bude požehnána opravená márnice

Pondělí 21.10.

 

 

Želechovice

 

18:30

 

Za + manžela, za dvoje + rodiče a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

Úterý 22.10.

Památka
sv. Jana Pavla II.

 

 

 

Středa 23.10.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ŽELECHOVICE

 

Provodov

(kaple)

 

17:00

 

Na úmysl dárce

 

Želechovice

 

12:00

 

Adorace před Nejsvětější Svátostí

 

18:00

 

Společná adorace

 

18:30

 

Na poděkování za 40 let manželství, s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Čtvrtek 24.10.

 

 

Želechovice

 

18:30

 

Na poděkování za dar zdraví a za dožití 85 let, za + syna Radka, za + rodiče z obou stran

Pátek 25.10.

 

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

 

Na úmysl dárce

Sobota 26.10.

 

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:00

 

Za dary Ducha svatého pro biřmovance

Svátost biřmování uděluje Mons. Jan Graubner

 

Želechovice

 

18:30

 

Za živou a + rodinu Botíkovu a Machovu 

 

NEDĚLE 27.10.

 

30. v mezidobí

 

 

 

Želechovice

 

8:00

 

Za + Annu a Františka Slovákovy, sourozence, rodiče z obou stran, za živou rodinu a na poděkování Panně Marii za dar zdraví a ochranu

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za + rodiče Ludmilu a Karla Blahošovy a za živou rodinu

 

Březůvky

 

11:30

 

Na úmysl dárce

Po mši svaté dušičková pobožnost na hřbitově

 

V měsíci říjnu nás Panna Maria vyzývá,
abychom objevili jednoduchost a krásu modlitby růžence!

 

 

OHLÁŠKY:

 

 

Dušičková pouť na Provodově:

 bude v neděli 20.10.2019 v 16:30hod. Po mši svaté půjde světelný průvod na hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé a kde požehnáme nově opravenou márnici. Mši svatou celebruje P. Josef Mikulášek – vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě a který je rodákem z farnosti Krásensko. Během mše svaté se bude zpovídat.

 

 

Zpět na hlavní stránku