POŘAD BOHOSLUŽEB  A OHLÁŠKY

16.12.2018 – 23.12.2018

Aktualizováno: 15.12.2018

 

 

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 16.12.

 

3. neděle adventní

 

 

 

Želechovice

 

8:00

Za + rodinu Fiuráškovu, rodinu Vránovu, s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny a za duše v očistci

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 Za + Jiřinu a Josefa Matulíkovy a jejich rodiče, rodiče Matulíkovy, rodinu Janíkovu, za duše v očistci a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Pondělí 17.12.

 

 

Želechovice

 

17:30

 

Za + Marii Bobálovu, za + Marii Havlíkovu, za + z rodiny a Boží požehnání pro živou rodinu

Úterý 18.12.

 

 

 

Středa 19.12.

 

 

Provodov

(kaple)

 

17:30

 Na úmysl dárce

V případě zájmu by se zpovídalo i po mši

Čtvrtek 20.12.

 

 

Želechovice

 

6:30

Na poděkování za 82 let života s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro rodinu Chrástkovu

Pátek 21.12.

 

 

Provodov

(kaple)

 

6:30

 Za + rodiče Matulíkovy, syna Bohumila a manželku, Vlastimila Švédu, rodiče Šalenovy, syna Josefa a za zemřelou rodinu

Sobota 22.12.

 

 

Želechovice

 

17:30

Za + Marii a Aloise Jančovy, rodiče Kuželovy a Vítkovy s prosbou o Boží pomoc pro živou rodinu

 

NEDĚLE 23.12.

 

4. neděle adventní

 

 

 

Želechovice

 

8:00

 Za všechny živé a + kněze, kteří působily v naší farnosti

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 Za živé a + farníky

 

 

 

 

OHLÁŠKY: 

 

 

 

Předvánoční zpověď:

 

MÍSTO

DEN

OD - DO

Pozlovice

16.12.

14:00 – 16:00

Zlín

17.12. – 21.12.

  9:00 – 12:00    14:00 – 17:00

Provodov

22.12.

14:30 – 16:00

Želechovice

22.12.

16:30 – 18:00

Luhačovice

23.12.

14:00 – 17:30

Hvozdná

23.12.

15:30 – 16:00

Štípa

23.12.

16:30 – 17:30

Březůvky

24.12.

po mši sv., která bude v 8:00

U nás ve farnosti se zpovídá vždy půl hodiny přede mší.

 

 

 

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY

 

 

DEN

MÍSTO

ČAS

4. neděle adventní

23.12.

Želechovice

  8:00

Provodov

10:15

Štědrý den

24.12.

Březůvky

  8:00

Provodov

20:00

Želechovice

22:00

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

25.12.

Želechovice

  8:00

Provodov

10:15

Želechovice

kostel otevřen 14:00 – 16:00

Svátek sv. Štěpána

26.12.

Želechovice

  8:00

Provodov

10:15

Březůvky

11:30

Svátek sv. Jana evangelisty

27.12.

Želechovice

17:30 při mši žehnání vína

18:30 koncert L. Šuranského

Svátek sv. Mláďátek

28.12.

Provodov (kaple)

17:30

Sobota v oktávu Narození

29.12.

Želechovice

17:30

Svátek svaté Rodiny

30.12.

Želechovice

  8:00 při mši obnova      
          manželských slibů

Provodov

10:15 při mši obnova
          manželských slibů

Sv. Silvestra

31.12.

Želechovice

17:00

Provodov

22:00 růženec

22:30 adorace

23:00 mše svatá

Slavnost Matky Boží
Panny Marie 1.1.2019

Želechovice

  8:00

Provodov

10:15

První pátek 4.1.

Březůvky

16:30 žehnání koledníkům

Provodov

17:30 žehnání koledníkům

Sobota 5.1.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Želechovice

  8:30 žehnání koledníků

Březůvky

 

Provodov

 

 

 

 

Zpět na hlavní stránku.