POŘAD BOHOSLUŽEB  A OHLÁŠKY

22.9.2019 – 29.9.2019

Aktualizováno: 21.09.2019

 

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 22.9.

 

25. v mezidobí

 

 

 

Želechovice

 

8:00

 

Za + Anežku a Jana Grácovy, za jejich 3 syny s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

 

Provodov

(Malenisko)

 

 

 

10:15

 

Za + maminku a na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání do dalších let

 

14:30

 

Za + rodiče  Talašovy, Pučalíkovy, syna Josefa,  Zdenka,  vnuka Vítězslava,

P. Jaroslava Gittfrieda s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živ. rodinu

Pondělí 23.9.

Památka
sv. Pia z Pietralciny

 

Želechovice

 

10:00

 

Pohřeb pana Józefa Skretkowského

 

Provodov

(Malenisko)

 

16:00

 

Pohřeb pana Pavla Kolaříka

 

Želechovice

 

18:30

 

Za + Bohumila a Marii Žaludkovy a za živou rodinu a za rodinu Gajdůškovu a za živou rodinu

Úterý 24.9.

 

 

 

Středa 25.9.

 

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

 

Za + rodiče Marii a Jana Malaníkovy, jejich rodiče a za živou rodinu

Čtvrtek 26.9.

 

 

Želechovice

 

18:30

 

Za + Ludmilu Rakovou, manžela Josefa, rodiče Sedlářovy, Rakovy, Josefa a rodiče Ventrčovy, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

Pátek 27.9.

Památka
sv. Vincence z Pauly

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:00

 

Pouť Charity Luhačovice

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

 

Na poděkování Pánu Bohu za uzdravení

Sobota 28.9.

Slavnost sv. Václava, hlavního patrona olomoucké arcidieceze

 

Želechovice

 

11:00

 

Hasičská pouť okrsku

Za Boží požehnání pro hasiče a jejich rodiny 

 

Provodov

(Malenisko)

 

12:30

 

Svatba Josefa Drábečka  a Ireny Jurčíkové

 

13:30

 

Pouť farnosti Nivnice

 

Želechovice

 

18:30

 

Za + rodinu Brázdilovu, Jahůdkovu a Mokrýškovu, jejich syny, snachu Anežku a vnučku Petru Zdražilovou, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

 

NEDĚLE 29.9.

 

26. v mezidobí

 

 

 

Želechovice

 

8:00

 

Za + rodinu Římanovu a Šopákovu

 

 

Provodov

(Malenisko)

 

 

 

10:15

 

Za + Ludmilu a Aloise Matulíkovy a syna Ladislava, Františku Matulíkovu a za živou rodinu

 

14:30

 

Na poděkování za 10 let manželství Jiřího a Kamily, za + rodinu Slovákovu a za duše v očistci

 

 

OHLÁŠKY: 

 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA ZŠ ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ (výuka začíná v týdnu od 23.9.)

1. a 2. třída – středa od 11:30 – Marie Domanská

3. třída – pondělí od 12:45 – P. Pavel Martinka

4. a 5. třída – úterý od 12:45 – Marta Babíčková

6. a 7. třída – úterý od 13:45 – Marta Babíčková

8. a 9. třída – pondělí od 13:45 – P. Pavel Martinka

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA  ZŠ PROVODOV (výuka začíná v týdnu od 23.9.)

1. a 2. třída – středa – Jana Černá

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA  ZŠ BŘEZŮVKY (výuka začíná v týdnu od 23.9.)

3. a 4. třída –  středa – P. Pavel Martinka

 

 

 

 

 

 

Zpět na hlavní stránku