POŘAD BOHOSLUŽEB A OHLÁŠKY

od 20. května do 27. května 2018

Aktualizováno 20.05.2018

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 20.5.

 

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

 

Želechovice

 

8:00

Za + Bohuslavu a Antonína Špendlíkovy, dceru Magdu, syna Tomáše, zetě Jiřího a Františka a Boží požehnání pro živou rodinu

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

Za + Ludmilu a Karla Kuželovy, za dvoje + rodičea za Boží ochranu pro celou živou rodinu

Po mši svaté bude májová pobožnost 

 

14:30

Pouť pracovníků ve zdravotnictví

Celebruje: P. Marek Orko Vácha

Pondělí 21.5.

Památka Panny Marie, Matky Církve

 

Želechovice

 

18:30

Na úmysl dárce

Úterý 22.5.

 

 

 

Středa 23.5.

 

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

Za + Aloise Mikuláška, rodiče Mikuláškovi a syna, za rodiče Slovákovi a jejich + děti

Čtvrtek 24.5.

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze

 

Želechovice

 

18:30

Za + rodiče Marii a Antonína Patákovy, Františka Motýla, na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Pátek 25.5.

NOC KOSTELŮ

 

Provodov

(Malenisko)

 

18:00

Za + rodiče Novosadovy a Malaníkovy a za + Ludmilu Novosadovou

Sobota 26.5.

Památka
sv. Filipa Neriho, kněze

 

 

Želechovice

 

18:30

Za + Ladislava Ušelu, za + rodiče z obou stran, za + rodiče Strouhalovy a Lhotské, s prosbou za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

 

NEDĚLE 27.5.

 

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

 

Želechovice

 

8:00

Za + Josefa Potůčka, rodiče Potůčkovy, Lubomíra a Ladislava Vránovy, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny

 

16:00

Pobožnost u Božích muk – Nejsvětější Trojice v Lužkovicích

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

Za děti jdoucí k Prvnímu svatému Přijímání a za jejich rodiče 

 

14:30

Za živou a + rodinu Navrátilovu, Knechtlovu, Zemčíkovu a Slovákovu

V měsíci květnu se budeme setkávat při májových pobožnostech:

Březůvky – od pondělí do neděle vždy v 18:00 v kapli

Provodov – od pondělí do soboty v 18:00 v kapli a v neděli po odpolední mši na Maleniskách

Želechovice – v úterý, středa, pátek v 18:00, v pondělí, čtvrtek, sobota a neděle po mši svaté

 

OHLÁŠKY:

Zpět na hlavní stránku