POŘAD BOHOSLUŽEB A OHLÁŠKY

od 21. ledna do 28. ledna 2018

Aktualizováno 20.01.2018

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

Neděle 21.1.

3. v mezidobí

 

 

Želechovice

 

8:00

 

Za živé a + farníky

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

 

Za + Annu a Jaroslava Pláškovy a za dar zdraví
pro živou rodinu

Pondělí 22.1.

 

 

Provodov

(Malenisko)

 

15:00

 

 

Pohřeb pana Františka Vysloužila

 

Želechovice

 

17:30

Za + Andělu a Oldřicha Svačinovy, dceru Boženu
a rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu
pro živou rodinu

Úterý 23.1.

 

 

 

 

Středa 24.1.

Památka
sv. Františka Saleského

 

Provodov

(kaple)

 

17:30

 

Čtvrtek 25.1.

Svátek
Obrácení sv. Pavla

 

Želechovice

 

17:00

 

Tichá adorace

 

17:30

 

Za dobrou volbu prezidenta ČR

Pátek 26.1.

Památka
sv. Timoteje a Tita

 

Provodov

(kaple)

 

17:30

 

Na úmysl dárce

Sobota 27.1.

 

 

Želechovice

 

17:30

Za + Otýlii a Václava Krajíčkovy, za syna Rostislava a za živou rodinu

 

Neděle 28.1.

4. v mezidobí

 

 

Želechovice

 

8:00

 

 

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za + Milana Kubelku, vnuka Honzíka, rodinu Kubelkovu a Horákovu a za živou rodinu

Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.
Prosím, zahrňme do svých modliteb také prosbu za jednotu křesťanů!

 

 

OHLÁŠKY:

 

Zpět na hlavní stránku