POŘAD BOHOSLUŽEB  A OHLÁŠKY

13.1.2019 – 20.1.2019

Aktualizováno: 12.01.2019

 

 

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 13.1.

 

Svátek
KŘTU PÁNĚ

 

Želechovice

 

8:00

Za všechny pokřtěné v naší farnosti, zejména  v uplynulém roce 2018

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

Za všechny pokřtěné v naší farnosti, zejména  v uplynulém roce 2018

Pondělí 14.1.

 

 

Želechovice

 

17:30

 Na úmysl dárce

Úterý 15.1.

 

 

 

 

Středa 16.1.

 

 

Provodov

(kaple)

 

17:30

 Za + rodiče Josefa a Andělu Slovákovy, jejich rodiče, vnučku Janu, za duše v očistci a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Čtvrtek 17.1.

Památka sv. Antonína

 

Želechovice

 

17:30

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a požehnání

Pátek 18.1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

Provodov

(kaple)

 

17:30

Na poděkování za dožití 60 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání do dalších let

 

Sobota 19.1.

 

Želechovice

 

17:30

Za + Jaroslava a Marii Sábovy, staříčky a kmocháčky Hurtovy, za vnuky Pavlínu a Jaroslava, za + Karla Housu a za Boží požehnání pro živou rodinu

 

NEDĚLE 20.1.

 

2. v mezidobí

 

Želechovice

 

8:00

Za živé a + farníky

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

Za + Aloise a Anežku Miklovy, syna Josefa, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů.
Prosím, zahrňme do svých modliteb také prosbu za jednotu křesťanů!

 

 

 

OHLÁŠKY: 

 

 

 

Zpět na hlavní stránku.