POŘAD BOHOSLUŽEB  A OHLÁŠKY

1.12.2019 – 8.12.2019

Aktualizováno: 30.11.2019

 

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 1.12.

 

 

1.  ADVENTNÍ

 

 

 

Želechovice

 

8:00

 

Za + rodinu Poláškovu a Meluzínovu a na poděkování s prosbou k Panně Marii za dar zdraví pro celou živou rodinu

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za + Josefa Zábojníka, za + rodiče Varaďovy a za + z rodiny, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

Pondělí 2.12.

 

 

Želechovice

 

17:30

 

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let

Úterý 3.12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

 

 

 

Středa 4.12.

 

 

Březůvky

 

16:30

 

Na úmysl dárce

 

Provodov

(kaple)

 

17:30

 

Za živé a + farníky

Čtvrtek 5.12.

 

 

Želechovice

 

6:30

 

Na úmysl dárce

Pátek 6.12.

První v měsíci

 

Provodov

(kaple)

 

6:30

 

Na úmysl dárce

Sobota 7.12.

Památka sv. Ambrože

 

Želechovice

 

17:30

 

Za + rodinu Fiuráškovu, rodinu Vránovu, s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny a za duše v očistci

 

NEDĚLE 8.12.

 

 

2.  ADVENTNÍ

 

 

 

Želechovice

 

8:00

 

Za živou a + rodinu Maňákovu a Urbančíkovu, syny Jaroslava a Jiřího, za duše v očistci na které nikdo nepamatuje, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za + rodiče Nevařilovy, dcery, zetě, za + vnuky a za živou rodinu

 

 

OHLÁŠKY:

 

Zpět na hlavní stránku