POŘAD BOHOSLUŽEB  A OHLÁŠKY

23.6.2019 –30.6.2019

Aktualizováno: 22.06.2019

 

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 23.6.

 

12. v mezidobí

 

 

 

Želechovice

 

8:00

 

Za + z rodiny Ševčíkovy, s prosbou za dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

 

Provodov

(Malenisko)

 

 

 

10:15

 

Slavnost Božího Těla

Za + Ludmilu Bačovou, za + Ludmilu Novosadovou, za + rodiče Bačovy a Skovajsovy, za Josefa Baču, Jiřího Mouku a Josefa Blahoše, s prosbou za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

 

14:30

 

Za + rodiče Kaláčovy a Čižmářovy, jejich syny, s prosbou o dar víry, zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu 

Pouť farnosti Lidečko

Pondělí 24.6.

Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele

 

Provodov

(Malenisko)

 

16:00

 

Pohřeb pana Miroslava Mikuláška

Úterý 25.6.

Výročí posvěcení kostela v Želechovicích

 

Želechovice

 

18:30

 

Za živé a + farníky

Středa 26.6.

 

 

Provodov

(Malenisko)

 

16:00

 

Pohřeb paní Ludmily Bačové

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

 

Za rodinu Pospíšilovu a Maděrovu, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Čtvrtek 27.6.

 

 

Želechovice

 

17:30

 

Za školáky a studenty, na poděkování za uplynulý školní rok s prosbou o Boží požehnání do prázdnin

Pátek 28.6.

Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

 

Provodov

(Malenisko)

 

18:00

 

Za rodinu Talašovu a Lekešovu

Sobota 29.6.

 

 

Želechovice

 

18:30

 

Za rodinu Kovaříkovu, Drábkovu, Královu a Hubáčkovu, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a za duše v očistci

 

NEDĚLE 30.6.

 

13. v mezidobí

 

 

Želechovice

 

9:00

 

Poutní mše svatá

Za živé a + Lipské pasekáře

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Pouť farnosti Luhačovice a Pozlovice

 

14:30

 

 


 

OHLÁŠKY: 

            

Adresa: ŘKF 4.května 66, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

                ŘKF 763 45 Provodov 200

P. Ondřej Talaš – Uherský Brod 6.7. v 15:00 v zahradě klášterního kostela.

P. Marek Mikuláštík – Vizovice 6.7. v 15:00 v kostele sv. Vavřince

 

 

Zpět na hlavní stránku