POŘAD BOHOSLUŽEB A OHLÁŠKY

od 15. července do 23. července 2018

Aktualizováno 14.07.2018

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 15.7.

 

15. V MEZIDOBÍ

 

 

Želechovice

 

8:00

Za +  Františka Poláška s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

Za + Ludmilu Novosadovou, rodinu Bačovu a Skovajsovu, bratra Josefa Baču, Jiřího Mouku, Josefa Blahoše, Mirku a Jarmilu Skovajsovu, s prosbou o Boží požehnání pro nemocnou osobu a pro živou rodinu

 

14:30

Za živé a + farníky

Pondělí 16.7.

Památka
Panny Marie Karmelské

 

Želechovice

 

 

18:30

Na úmysl dárce

Úterý 17.7.

 

 

 

Středa 18.7.

 

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

Na úmysl dárce

Čtvrtek 20.7.

 

 

Želechovice

 

18:30

Za + rodinu Chalupovu, Sousedíkovu, Kulíškovu,  Zdenku Lesniakovu s prosbou o Boží požehnání  a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Pátek 21.7.

 

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

Za + Renatu a Alberta Halmo

Sobota 22.7.

 

 

 

Želechovice

 

18:30

Za živou a + rodinu Machalíkovu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

 

NEDĚLE 23.7.

 

16. V MEZIDOBÍ

 

 

Želechovice

 

8:00

Za živé a + farníky

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

 

 

14:30

Za dar rodiny a rodiče z obou stran

 

 

OHLÁŠKY:

Skupina poslanců včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů; je to i reakce na jiný poslanecký návrh, který naopak žádá tzv. manželství pro všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů; Aliance pro rodinu hledá co nejširší veřejnou podporu pro poslanecký návrh na změnu ústavy, aby manželství muže a ženy získalo nejvyšší možnou právní ochranu, a organizuje za tímto účelem petici; aby tato petice měla úspěch a byla brána vážně, musí získat minimálně tolik podpisů jako má petice za tzv. manželství pro všechny a raději mnohem více.

TUTO PETICI PODPORUJÍ TAKÉ NAŠI BISKUPOVÉ!

K TÉTO PETICI SE MŮŽETE PŘIPOJIT SVÝM PODPISEM VZADU V KOSTELE

(jméno a příjmení + adresa + podpis)

 

Zpět na hlavní stránku